Aktuelno

Opšti uslovi poslovanja

Aktuelno 06.06.2019.

Opšti uslovi poslovanja 1. OPŠTE ODREDBE   Opštim uslovima poslovanja uređuje se poslovni odnos između preduzeća za posredovanje u prometu...